Фирмата е специализирана в добиване, обработване и доставяне на дървен материал. Извършва дейността си на територията на стрaната, като прави доставки и зад граница.